+31 85 301 3043 | informatie@genderkliniek.nl |
pexels-rene-asmussen-325690
EEN DEGELIJKE VOORBEREIDING IS VAN
DOORSLAGGEVEND BELANG
Home » De Voorbereiding

Geslachtskeuze met een goede start in Nederland

De totale periode van voorbereiding, inclusief diagnostiek en gecontroleerde stimulering, duurt doorgaans ruim 9 weken. Rond dag 11 van de laatste cyclus gaat u naar de kliniek waar de behandeling zal plaatsvinden.

Ten behoeve van het diagnostisch onderzoek bezoekt u tijdens de eerste menstruatie cyclus in Nederland of België ziekenhuizen, artsen laboratoria of diagnostische centra.

Met onze formulieren kunt u in heel Nederland en Vlaanderen aan het bloed onderzoek deelnemen. Voor de gynaecologische echo’s kunnen we op een beperkt aantal locaties in België en Nederland terecht.

Het is de bedoeling dat u alleen aan dit traject om uw droom baby van het gewenste geslacht te realiseren begint wanneer er een redelijke kans is om zwanger te worden. Daarom meten we onder andere de hormoonwaarden. Het hormoonprofiel van uw bloed weerspiegelt in belangrijke mate de vruchtbaarheid en daarmee de kans om de IVF behandeling succesvol te doen.

De gynaecologische echo (op of rond dag zes in de menstruatie cyclus) geeft een eerste indruk over hoeveel follikels er zijn en de dikte van het baarmoeder slijmvlies.

Verder wordt tijdens deze echo gekeken naar aandoeningen of afwijkingen welke de behandeling eventueel in de weg kunnen staan.

Niemand gaat het traject in wanneer sprake is van belemmerende aandoeningen of een zeer ongunstig hormoon profiel.

Daarnaast worden bij zowel man als vrouw onder meer een aantal infectieziekten bepalingen geprikt.

De uitslag van het bloedonderzoek is grotendeels binnen enkele dagen beschikbaar. Het verslag van de gynaecologische echo vaak al direct nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden.

Wanneer er een gegronde aanleiding voor is kan eveneens een sperma test worden gedaan.

Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid en kwaliteit van de semen. Spermatesten zijn niet gebonden aan een vast tijdstip.

Het spreekt voor zich dat alle diagnostiek uitsluitend door erkende reguliere zorgaanbieders wordt uitgevoerd. De kosten van de diagnostiek betaalt u niet aan ons maar rechtstreeks aan de zorgverlener. Hiermee is de onafhankelijkheid van het onderzoek gewaarborgd. U mag de onderzoeken ook bij uw eigen huisarts/ gynaecoloog doen. In dat geval krijgt u van ons de benodigde aanvraagformulieren en verwijsbrieven.

Medische Eigen Verklaring

De Genderkliniek ziet graag dat iedereen veilig en succesvol aan dit traject deelneemt. Behalve de genoemde onderzoeken vragen wij daarom aan u om de Medische Eigen Verklaring in te vullen. De Medische Eigen Verklaring gaat over relevante aandoeningen en medicijngebruik nu of in het verleden.

Nadat de diagnostiek is voltooid en de Medische Eigen Verklaring is ingevuld gaat het dossier ter beoordeling naar de medische staf van het IVF centrum waar u uiteindelijk voor het laatste deel van dit traject, de geslachtskeuze behandeling zelf, naartoe gaat. De regie ligt tijdens het hele traject bij de medische staf van de kliniek waar u de behandeling gaat voltooien.

Na de diagnostiek, het protocol

Wanneer u op grond van de diagnostiek verder kunt en dat zelf ook wil, dan ontvangt u een protocol met daarin van dag tot dag beschreven wat er aan verdere voorbereiding moet gebeuren. In dit protocol zijn de medicatie/ dosering, follikel- en endometrium metingen en zelfs de dag waarop u voor de eerste afspraak in het IVF centrum wordt verwacht, opgenomen.

De looptijd van dit protocol is 5 a 6 weken. Pas in de laatste 2 weken voor de behandeling gebruikt u IVF medicatie zodat door middel van de gecontroleerde stimulering zoveel mogelijk eicellen van goede kwaliteit ontstaan.

Tijdens de gecontroleerde stimulering wordt tijdens echo’s gekeken naar het aantal follikels en de endometrium dikte. Direct nadat een follikel- en endometrium meting heeft plaatsgevonden volgt instructie over de vervolg dosering van de medicatie.

De medicijnen die u nodig heeft zijn in Nederland via alle ziekenhuis apotheken verkrijgbaar.

Inschrijven

Voordat u aan de voorbereiding begint is het vereist dat u zich inschrijft. De Genderkliniek kan uitsluitend met correcte gegevens de aanvraag formulieren t.b.v. het bloedonderzoek opmaken, verwijsbrieven opstellen en voor u de recepten aanvragen.

Het spreekt voor zich dat de Genderkliniek op de meest vertrouwelijke manier en conform de laatste privacy wetgeving met patiënt gegevens omgaat.

Gedetailleerde informatie over de voorbereidings procedure en behandeling is op verzoek beschikbaar. Vraag naar het inschrijf formulier als u direct met de voorbereidende diagnostiek wenst te beginnen.

Wanneer u daar behoefte aan heeft kunnen we u ook inplannen voor een persoonlijk gesprek van 90 minuten. Daar zijn kosten aan verbonden. Voorlichting via email of telefoon komt op hetzelfde neer en is geheel kostenloos.

Dit IVF traject met geslachtskeuze biedt gezonde jonge vrouwen <37 jaar, wanneer 2 embryo’s worden teruggeplaatst een gegarandeerd zwangerschapspercentage van gemiddeld 75 a 80%.

Design & creatie: Worldwebdesign