Geslachtskeuze in de Genderkliniek

DE VOORBEREIDING

Een goede start begint in Nederland

Een goede voorbereiding is van doorslaggevend belang

De totale periode van voorbereiding, inclusief diagnostiek en gecontroleerde stimulering, is doorgaans negen a tien weken (2 ½ cyclus) Rond dag 11 van de laatste cyclus gaat u naar de kliniek waar de behandeling zal plaatsvinden.

Ten behoeve van het diagnostisch onderzoek bezoekt u in Nederland of België ziekenhuizen, artsen laboratoria of diagnostische centra.

Met onze formulieren kunt u in heel Nederland en Vlaanderen aan het bloed onderzoek deelnemen. Voor de gynaecologische echo’s kunnen we op een beperkt aantal locaties terecht, meestal in de Randstad.

De hormoonwaarden in uw bloed weerspiegelen in belangrijke mate de vruchtbaarheid en daarmee de kans om de IVF behandeling succesvol te doen. Verder is bij de vrouw het bloedbeeld van belang.

De gynaecologische echo (op of rond dag zes in de menstruatie cyclus) geeft een eerste indruk over hoeveel follikels er zijn en de dikte van het baarmoeder slijmvlies.

Tevens wordt tijdens deze echo gekeken naar aandoeningen of afwijkingen welke een succesvolle behandeling eventueel in de weg kunnen staan.

Niemand gaat het traject in wanneer sprake is van belemmerende aandoeningen of een zeer ongunstig hormoon profiel.

Standaard worden bij zowel man als vrouw een aantal infectieziekten bepalingen geprikt.

De uitslag van het bloedonderzoek is meestal binnen enkele dagen beschikbaar. Het verslag van de gynaecologische echo vaak al direct nadat deze heeft plaatsgevonden.

Wanneer er een gegronde aanleiding voor is kan eveneens een sperma test worden gedaan.

Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid en kwaliteit van de semen. Spermatesten zijn niet gebonden aan een vast tijdstip.

Het spreekt voor zich dat alle diagnostiek uitsluitend door erkende reguliere zorgaanbieders wordt uitgevoerd. De kosten van de diagnostiek betaalt u niet aan ons maar rechtstreeks aan de zorgverlener. Hiermee is de onafhankelijkheid van het onderzoek gewaarborgd.

Medische eigen verklaring

Wij zien graag dat iedereen veilig en succesvol aan dit traject deelneemt. Behalve de genoemde onderzoeken vragen wij daarom aan u een medische Eigen Verklaring in te vullen. De medische eigen verklaring gaat over aandoeningen en medicijngebruik nu of in het verleden.

Nadat de diagnostiek is voltooid en de medische Eigen Verklaring is ingevuld gaat het dossier ter beoordeling naar de medische staf van het IVF centrum waar u uiteindelijk voor het laatste deel, de behandeling zelf, naartoe gaat. De regie tijdens het hele traject ligt bij de medische staf van de kliniek waar u de behandeling gaat voltooien.

Na de diagnostiek, het protocol

Wanneer u op grond van de diagnostiek verder kunt en dat zelf ook wil, dan ontvangt u een protocol met daarin van dag tot dag beschreven wat er aan verdere voorbereiding moet gebeuren. In dit protocol zijn de medicatie/ dosering, follikel- en endometrium metingen en zelfs de dag waarop u voor de eerste afspraak in het IVF centrum wordt verwacht, opgenomen.

De looptijd van dit protocol is 5 a 6 weken. Pas in de laatste 2 weken voor de behandeling gebruikt u medicatie om door middel van gecontroleerde stimulering zoveel mogelijk eicellen van goede kwaliteit te doen ontstaan.

Tijdens de gecontroleerde stimulering wordt gekeken naar het aantal follikels, de afmetingen en de endometrium dikte. Wanneer een follikel- en endometrium meting heeft plaatsgevonden kan de dosering van de medicatie nog dezelfde dag worden aangepast.

De medicijnen die u nodig heeft zijn in Nederland via ziekenhuis apotheken verkrijgbaar.

Inschrijven

Voordat u aan de voorbereiding begint is het vereist dat u zich inschrijft. Uitsluitend met correcte gegevens kunnen wij de aanvraag formulieren t.b.v. het bloedonderzoek opmaken, verwijsbrieven opstellen en voor u de recepten aanvragen.

Het spreekt voor zich dat we op de meest vertrouwelijke manier met patiënt gegevens omgaan.

Gedetailleerde informatie over de pre treatment procedure en behandeling is op verzoek beschikbaar. Vraag naar het inschrijf formulier als u met de pre treatment diagnostiek wenst te beginnen.

Wanneer u daar behoefte aan heeft kunnen we u ook inplannen voor een persoonlijk gesprek van 90 minuten. Daar zijn kosten aan verbonden. Voorlichting via email of telefoon komt op hetzelfde neer en is geheel kostenloos.

Deze High Tech premium service biedt gezonde jonge vrouwen <37 jaar wanneer 2 embryo’s worden teruggeplaatst een gegarandeerd zwangerschapspercentage van gemiddeld 75 a 80%.