+31 85 301 3043 | informatie@genderkliniek.nl |
pexels-rene-asmussen-325690
EEN DEGELIJKE VOORBEREIDING IS VAN
DOORSLAGGEVEND BELANG
Home » De Voorbereiding

Geslachtskeuze met een goede start in Nederland

De kwaliteit en het uiteindelijke resultaat van dit traject staat of valt met een goede voorbereiding. 

Het is niet mogelijk om diagnostiek en behandeling binnen het tijdbestek van 1 menstruatie cyclus te doen. 

Verder is het extreem belangrijk de diagnostiek, voordat u vertrekt, in eigen land te doen. Zo kan worden voorkomen dat u voor niets op pad gaat en het traject in een teleurstelling eindigt. 

Wanneer bijvoorbeeld de schildklier waarde niet in orde is dan moet deze eerst worden gereguleerd. Alleen met een goed functionerende schildklier kunt u verantwoord de zwangerschap aan gaan. 

Maar er kunnen ook andere kwesties een rol spelen. Zoals PCOS.

Om de risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten begint ieder traject daarom met de diagnostische cyclus. Op verschillende dagen wordt bloed afgenomen.  Zowel tijdens de folliculaire als luteale fase van de menstruatie cyclus.

Naast het hormoonprofiel dat nodig is om de fertiliteit te beoordelen wordt onder meer ook naar het algemene bloedbeeld, de schildklier en stollings factor gekeken. 

Daarnaast is er de gynaecologische echo met een stutus update van de baarmoeder en o.m. informatie over het aantal aanwezige eicellen.

Ten behoeve van het diagnostisch onderzoek bezoekt u tijdens de eerste menstruatie cyclus in Nederland of België ziekenhuizen, artsen laboratoria of diagnostische centra. De afspraken maakt u digitaal.

Met onze formulieren (en tegenwoordig ook digitaal) kunt u in heel Nederland en Vlaanderen aan het bloed onderzoek deelnemen. 

De gynaecologische echo’s en follikel tellingen zijn op een aantal locaties in België en Nederland mogelijk.

Uw leeftijd, in combinatie met het hormoonprofiel, en het verslag van de gynaecologische echo bieden een goede indruk over de kans om direct zwanger te raken.

Tijdens de gynaecologische echo (op of rond dag zes in de menstruatie cyclus) wordt gerapporteerd hoeveel follikels er zijn en de dikte van het baarmoeder slijmvlies.

Verder wordt tijdens deze echo gekeken naar bijkomende aandoeningen of afwijkingen welke de behandeling eventueel in de weg kunnen staan. 

Niemand gaat het traject in wanneer sprake is van belemmerende aandoeningen of een ongunstig hormoon profiel.

Daarnaast worden bij zowel man als vrouw onder meer een aantal infectieziekten bepalingen gedaan.

De uitslagen van de bloedtesten zijn grotendeels binnen enkele dagen beschikbaar. Het verslag van de gynaecologische echo vaak al direct nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden.

Wij adviseren de mannelijke partner om tevens een sperma test te doen.

Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid en kwaliteit van het sperma. Spermatesten zijn niet gebonden aan een vast tijdstip.

Het spreekt voor zich dat alle diagnostiek uitsluitend door erkende reguliere zorgaanbieders wordt uitgevoerd. De kosten van de diagnostiek betaalt u niet aan ons maar rechtstreeks aan de zorgverlener. 

Hiermee is de onafhankelijkheid van het onderzoek gewaarborgd. 

U kunt de onderzoeken ook via uw eigen huisarts/ gynaecoloog doen. In dat geval ontvangt u van ons alleen de benodigde aanvraagformulieren en verwijsbrieven.

Samengevat is het de bedoeling dat u alleen aan dit traject begint wanneer er een redelijke kans van slagen is.

 

Medische Eigen Verklaring

De Genderkliniek ziet graag dat iedereen veilig en succesvol aan dit traject deelneemt. 

Behalve de genoemde onderzoeken vragen wij daarom aan u om de Medische Eigen Verklaring in te vullen. De Medische Eigen Verklaring is een vragenlijst die gaat over relevante aandoeningen en medicijngebruik nu of in het verleden.

Nadat de diagnostiek is voltooid en de Medische Eigen Verklaring is ingevuld gaat het dossier ter beoordeling naar de embryoloog.

Dit is een van de artsen waar u tijdens het laatste deel van dit traject, de eicelafname/ genetische screening en embryo transfer, mee te maken heeft.

De regie ligt tijdens het hele traject, ook gedurende de voor onderzoeken, bij de medische staf van het IVF centrum waar u de behandeling gaat voltooien.

Na de diagnostiek volgt het protocol

Wanneer u op grond van de diagnostiek verder kunt en dat zelf ook wenst, dan ontvangt u een behandel protocol met daarin van dag tot dag beschreven wat er aan verdere voorbereidingen moet gebeuren.

In dit protocol zijn de medicatie/ dosering, follikel- en endometrium metingen en zelfs de dag waarop u voor de eerste afspraak in het IVF centrum wordt verwacht, opgenomen.

De looptijd van dit protocol, dat meestal met een pil ronde begint, is 5 a 6 weken. Pas tijdens de laatste 12 dagen voor de eicelafname gebruikt u IVF medicatie. Het doel is door middel van  gecontroleerde stimulering zoveel mogelijk eicellen van goede kwaliteit te laten ontstaan.

Tijdens de stimulering wordt met behulp van echo’s gekeken naar het aantal follikels en de endometrium dikte. 

Direct nadat een follikel- en endometrium meting heeft plaatsgevonden volgt instructie over de vervolg dosering van de medicatie.

Naast de medicatie ten behoeve van de stimulering is er het downregulerend medicijn waarmee een vroegtijdige eisprong wordt voorkomen.

U mag IVF medicatie niet onderbreken.

De medicijnen die u nodig heeft zijn in Nederland via ziekenhuis apotheken verkrijgbaar maar ook eenvoudig online te bestellen.

Inschrijven

Voordat u aan de voorbereiding begint is het nodig dat u zich inschrijft. De Genderkliniek kan uitsluitend met correcte gegevens de aanvraag formulieren t.b.v. het bloedonderzoek opmaken, verwijsbrieven opstellen en voor u de recepten aanvragen.

Het spreekt voor zich dat de Genderkliniek op de meest vertrouwelijke manier en conform de laatste privacy wetgeving met patiënt gegevens omgaat.

Gedetailleerde informatie over de voorbereidings procedure en behandeling is op verzoek beschikbaar. Vraag naar het inschrijf formulier en de bijbehorende additionele informatie als u direct met de voorbereidende diagnostiek wenst te beginnen.

Wanneer u daar behoefte aan heeft kunnen we u ook inplannen voor een persoonlijk gesprek van 90 minuten. Daar zijn kosten aan verbonden. Voorlichting via email of telefoon komt inhoudelijk op hetzelfde neer en is geheel kostenloos.

Dit IVF traject met geslachtskeuze biedt gezonde jonge vrouwen <37 jaar, wanneer 2 embryo’s worden teruggeplaatst een gegarandeerd zwangerschapspercentage van gemiddeld 75 a 80%.

De diagnostische resultaten zijn wettelijk 6 maanden geldig. Het advies is daarom ongeveer 3 maanden voor het gewenste behandel tijdvak met de diagnostiek te beginnen.

Design & creatie: Worldwebdesign