+31 85 301 3043 | informatie@genderkliniek.nl |
pexels-rene-asmussen-325690
GESLACHTSKEUZE EN IVF
Home » De behandeling

De Genderkliniek voor geslachtskeuze met direct resultaat

De behandeling en verder. 

Niet alleen de medische kwaliteit maar ook de communicatie moet aan de hoogste eisen voldoen. Goede communicatie zorgt voor een ontspannen sfeer en voorkomt misverstanden.

Genderkliniek Cyprus laat u niet onnodig lang wachten op de beantwoording van uw vragen. Indien u dat wenst dan kunt u rechtstreeks met uw medische vragen bij de embryologen terecht. 

Geslachtskeuze bij baby’s volgens de nieuwste PGT screening techniek is met een buitengewoon grote slagingskans mogelijk.

Maar wij zijn eerlijk en wijzen erop dat wanneer uit de diagnostiek, die u in eigen land doet, een ongunstige prognose blijkt u beter van dit traject kunt afzien. Bespreek bij twijfel de diagnostische resultaten gerust met uw eigen arts. 

Zonder IVF is genetische screening van embryo’s niet mogelijk.

Embryo’s moeten buiten de baarmoeder tot ontwikkeling komen om o.a. op geslacht en andere genetische eigenschappen te kunnen worden gescreend. Aan deze behandeling gaan uitgebreide diagnostiek en de gecontroleerde stimulering met IVF medicatie vooraf.

Na ruim 9 weken van voorbereiding vertrekt u uiterlijk op dag 11 naar Cyprus of de V.S. Omdat het IVF centrum in Cyprus gelijkwaardig is aan de West Europese en Amerikaanse normen kiezen de meeste mensen momenteel voor finalisering van de behandeling in Cyprus. Cyprus is vanaf Amsterdam slechts 4 uur vliegen en momenteel aanzienlijk voordeliger dan de V.S. 

De begeleiding is tijdens het hele traject en na afloop aanhoudend aanwezig. Van begin tot nazorg. Intensief en van top kwaliteit. 

Dankzij de professionele staf en goede voorlichting is na de eerste afspraak en kennismaking met de embryoloog het ijs gebroken en overheerst doorgaans een ontspannen gevoel.

Enkele dagen na de eerste checkup volgt een tweede afspraak voor de eicelafname en bevruchting. Soms wordt nog enkele dagen doorgestimuleerd. In dat geval is er (voorafgaande aan de dag van de eicelafname) eerst nog minstens 1 vervolg echo.

Vijf dagen na de bevruchting zijn de embryo’s voldoende ontwikkeld om genetisch te worden gescreend. Direct na de screening kunt u 1 of 2 embryo’s laten terugplaatsen. Uiteraard mits dit medisch verantwoord en mogelijk is.

Kort voor de embryo transfer wordt u geinformeerd over het aantal gezonde embryo’s dat is ontstaan en het geslachtskenmerk.

Het minimale verblijf duurt ongeveer 7 dagen. Wanneer de stimulering wordt verlengd dan kan het verblijf enkele dagen langer zijn. 

Reserveer uw boekingen niet te krap. Zo voorkomt u dat u, vanwege het uitstellen van de terugreis, onkosten moet maken. Het meest ideaal is de reis pas te boeken zodra de eerste dag van de behandelcyclus bekend is. De terugreis kunt u plannen zodra de dag van de embryo transfer is vastgesteld.

Wanneer het vanwege een drukke agenda beter uitkomt dan kunt u overwegen om ten behoeve van de eicelafname en embryo transfer apart op en neer te vliegen. Hiermee beperkt u het verblijf tot een absoluut minimum.

Soms is er een medische reden om de behandeling niet in 1 run maar 2 stappen  te doen.

Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een groot aantal follikels en/of een PCOS achtig beeld. 

Om overstimulering te voorkomen is in dergelijke gevallen het advies om na de eicelafname de baarmoeder eerst tot rust te laten komen, een cyclus te wachten en daarna in een volgende cyclus de afspraak voor de embryo transfer te maken.

De Genderkliniek helpt u graag op een onafhankelijke manier bij alle noodzakelijke onderzoeken en adviseert wat in een dergelijke situatie de beste oplossing is.

Doet u alles wel in 1 run dan heeft u rond de afspraken voor de eicel afname en bevruchting veel vrije tijd. Wij adviseren een auto te huren zodat u optimaal mobiel bent.

Om de kans op een succesvolle zwangerschap met de baby van het gewenste geslacht zo groot mogelijk te maken is het advies om (als het kan) twee embryo’s te laten terugplaatsen. Het risico op een meerling is 25%.

Bij een verhoogd risico op meerlingen of vrees daarvoor kan in overleg worden besloten 1 embryo in de baarmoeder terug te brengen. Embryo’s die over zijn kunt u laten invriezen.

Overweeg altijd om niet teruggeplaatste gezonde embryo’s te laten invriezen zodat u bij een herhaalbehandeling niet opnieuw dezelfde kosten hoeft te maken en u met een FET (Frozen Embryo Transfer) verblijf kunt volstaan. De transfer van een ingevroren embryo kan gedurende een korte afspraak.

Het verdere verloop is als bij een normale zwangerschap. Tien dagen na terugkomst doen we in Nederland, of waar u ook woont, de HCG test. 7 weken later volgt de eerste zwangerschaps of wel  termijn echo. Dit is de optische bevestiging van de zwangerschap. Ook de hartslag wordt vastgesteld.

De medicatie die ter ondersteuning van de zwangerschap wordt voorgeschreven moet u ook na terugkomst in Nederland enige tijd blijven gebruiken. Dit is ter ondersteuning van de innesteling en ontwikkeling van de vrucht. Deze medicijnen gebruikt u tot maximaal 12 weken zwangerschap.

Het IVF protocol is maatwerk. Geen behandeling is hetzelfde. Het protocol is vooral gebaseerd op de persoonlijke leeftijd- en fertiliteits omstandigheden. Het geslacht van uw droom baby kunnen we garanderen; of u in 1 behandeling zwanger wordt hangt af van de vruchtbaarheid. Daarom is de diagnostiek die aan de behandeling vooraf gaat zo belangrijk. Tijdens de voorbereidende diagnostiek kijken we niet alleen naar het hormoonprofiel maar ook de werking van de schildklier en onder meer de stollings factor.

Het behandelprotocol is geoptimaliseerd om in niet meer dan 1 behandeling zwanger te worden. 

Soms worden aanvullende medicijnen of supplementen voorgeschreven. Ook komt het voor dat patiënten vanwege een gezondheidsprobleem niet aan dit traject kunnen deelnemen.

Het is de bedoeling dat iedereen op een succesvolle en veilige manier aan dit traject deelneemt. Wanneer tijdens de diagnostiek een medische belemmering wordt vastgesteld dan kan het zijn dat we u adviseren contact op te nemen met de huisarts.

Wanneer sprake is van een ongunstige leeftijd/ diagnostiek combinatie raden we in de meeste gevallen de behandeling af.

Tenslotte kan bij dit geslachtskeuze traject gekozen worden uit twee soorten genetische screening. 

Standaard PGT-M (voorheen PGD)  met screening van de chromosomen 13, 18, 21, X+Y. Of PGT-A (voorheen bekend als PGS) waarbij alle 24 chromosomen worden gescreend. 

Het voordeel van PGT-A  is dat het de kans op een miskraam verkleint maar er zijn ook nadelen. In de praktijk blijkt dat standaard screening doorgaans de beste optie is. Welk type genetische screening u ook kiest, de kans op een kindje van het gewenste geslacht is nagenoeg 100%. De werking van genetische screening is onomstreden. Meer details hierover zijn op aanvraag beschikbaar. 

Design & creatie: Worldwebdesign