+31 85 301 3043 | informatie@genderkliniek.nl |
pexels-rene-asmussen-325690
GESLACHTSKEUZE EN IVF
Home » De behandeling

De Genderkliniek voor geslachtskeuze met direct resultaat

Geslachtskeuze bij baby’s volgens de laatste screening technieken met een buitengewoon grote garantie is mogelijk. De Genderkliniek helpt u graag op weg met alle informatie en de totale begeleiding die u wenst.

Zonder IVF is de genetische screening van embryo’s niet mogelijk. Embryo’s moeten buiten de baarmoeder tot ontwikkeling komen om op geslacht en andere genetische eigenschappen te kunnen worden gescreend. Aan deze behandeling gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf.

Na gemiddeld ruim 9 weken van voorbereiding vertrekt u op de 11e of 12edag van de menstruatie cyclus naar Cyprus of b.v. de V.S. Dat is een spannend moment. Een vreemd land, andere mensen en gewoonten. Dankzij de professionele staf en goede voorlichting in de IVF centra is na de eerste afspraak het ijs gebroken en overheerst doorgaans een ontspannen gevoel.

Is de voorbereiding in Nederland voorspoedig verlopen en zijn de eicellen en het endometrium voldoende gegroeid, dan volgt enkele dagen na de eerste checkup in het IVF centrum de tweede afspraak voor de eicelafname en bevruchting.

Een aantal dagen na de bevruchting zijn de embryo’s voldoende ontwikkeld om genetisch te worden gescreend. Vijf dagen na de bevruchting is er de terugplaatsing (embryo transfer) van 1 of 2 gezonde embryo’s van het gewenste geslacht.

Voorafgaande aan de embryo transfer krijgt u een verslag over het aantal gezonde embryo’s dat is ontstaan en het geslachtskenmerk.

Het minimale verblijf duurt ongeveer 7 dagen. Het is mogelijk dat op het moment dat u in het IVF centrum arriveert de eicellen nog niet voldoende zijn ontwikkeld. U gaat in dat geval na aankomst nog enkele dagen door met de stimulering.

Houdt daar bij het plannen van uw reis rekening mee en reserveer niet te krap. Zo voorkomt u dat u, vanwege het uitstellen van de terugreis, onkosten moet maken.

Wanneer het vanwege een drukke agenda beter uitkomt kunt u overwegen om ten behoeve van de eicelafname en embryo transfer apart op en neer te vliegen. Hiermee beperkt u het verblijf tot een absoluut minimum.

Wanneer u  de embryo transfer van uw droombaby in een latere cyclus wenst te plannen dan is het verblijf ten behoeve van de eicelafname/ bevruchting rond  vier  dagen. De embryo transfer kan de volgende cyclus of enkele cycli later tijdens een kort bezoek van minder dan een halve dag plaatsvinden.

Soms is er een medische reden om de behandeling niet in 1 run maar 2 stappen  te doen.

Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een groot aantal follikels en/of een PCOS achtig beeld.

Wanneer zoiets zich voordoet is het advies om na de eicelafname de baarmoeder eerst tot rust te laten komen, een cyclus te wachten en daarna in een volgende cyclus de afspraak voor de embryo transfer te maken.

De Genderkliniek helpt u graag op een onafhankelijke manier bij alle noodzakelijke onderzoeken en adviseert wat in een dergelijke situatie de beste oplossing is.

Doet u alles wel in 1 run dan heeft u rond de afspraken voor de eicel afname en bevruchting veel vrije tijd. Wij adviseren, waar u ook naartoe gaat, een auto te huren en er op uit te trekken.

Om de kans op een succesvolle zwangerschap met de baby van het gewenste geslacht zo groot mogelijk te maken is het advies om (als het kan) twee embryo’s te laten terugplaatsen. Het risico op een meerling is 25%.

Bij een verhoogd risico op meerlingen of vrees daarvoor kan in overleg worden besloten 1 embryo in de baarmoeder terug te brengen.

Overweeg altijd om niet teruggeplaatste gezonde embryo’s te laten invriezen zodat u bij een herhaalbehandeling niet opnieuw dezelfde kosten hoeft te maken en u met een kort verblijf kunt volstaan.

Het verdere verloop is als bij een normale zwangerschap. Twaalf dagen na terugkomst doen we in Nederland, of waar u ook woont, de HCG test. 7 weken later volgt de eerste zwangerschaps of wel  termijn echo.

De medicatie die ter ondersteuning van de zwangerschap wordt voorgeschreven moet u ook na terugkomst in Nederland enige tijd blijven gebruiken. Dit is ter ondersteuning van de innesteling en ontwikkeling van de vrucht. Deze medicijnen gebruikt u tot 12 weken zwangerschap.

Het IVF protocol is maatwerk. Geen behandeling is hetzelfde. Het protocol is vooral gebaseerd op de persoonlijke leeftijd- en fertiliteits omstandigheden. Het geslacht van uw droom baby kunnen we garanderen; of u in 1 behandeling zwanger wordt hangt af van de vruchtbaarheid. Daarom is de diagnostiek die aan de behandeling vooraf gaat zo belangrijk.

Het behandelprotocol is geoptimaliseerd om in niet meer dan 1 behandeling zwanger te worden. Soms worden aanvullende medicijnen of supplementen voorgeschreven. Ook komt het voor dat patiënten vanwege een gezondheidsprobleem niet aan dit traject kunnen deelnemen. Tijdens de diagnostiek kijkt u met de zorgverleners mee naar de resultaten zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

Wanneer sprake is van een ongunstige leeftijd/ diagnostiek combinatie raden we doorgaans de behandeling af.

Tenslotte kan bij dit geslachtskeuze traject gekozen worden uit twee soorten genetische screening. Standaard PGD 13, 18, 21, X+Y. Of PGS waarbij alle 24 chromosomen worden gescreend. Het voordeel van PGS is dat het de kans op een miskraam verkleint. Welk type genetische screening u ook kiest, de kans op een kindje van het gewenste geslacht is nagenoeg 100%. De werking van genetische screening is onomstreden. Meer details hierover zijn op aanvraag beschikbaar.

Design & creatie: Worldwebdesign