Geslachtskeuze in de Genderkliniek

DE BEHANDELING

Omdat IVF altijd maatwerk is hangt het protocol sterk af van de persoonlijke fertiliteits omstandigheden

IVF is maatwerk

High Tech geslachtsbepaling met een buitengewoon grote garantie. Maar zonder IVF is de genetische screening van een embryo niet mogelijk. Embryo’s moeten buiten de baarmoeder tot ontwikkeling komen  om op geslacht en gezondheid te kunnen worden gescreend. Aan deze behandeling gaat enige voorbereiding vooraf.

Na gemiddeld 10 weken van voorbereiding vertrekt u op de 11e of 12e dag van de menstruatie cyclus naar Cyprus. Dat is een spannend moment. Een vreemd land, andere mensen en gewoonten. Gelukkig is na de eerste afspraak het ijs gebroken en overheerst doorgaans een ontspannen gevoel.

Is de voorbereiding voorspoedig verlopen en zijn de eicellen en het endometrium voldoende gegroeid dan volgt een tweede afspraak voor de eicelafname en bevruchting.

Bij een standaard protocol zal 5 dagen na de eicelafname en bevruchting de genetische screening en terugplaatsing van 1 of 2 gezonde embryo’s van het gewenste geslacht plaatsvinden. Voorafgaande aan de embryo transfer krijgt u een verslag over het aantal embryo’s dat is ontstaan en het geslachtskenmerk.

Zijn op het moment dat u in Cyprus arriveert de eicellen nog niet voldoende van omvang en/of is het endometrium niet genoeg gegroeid dan kan het gebeuren dat er nog enkele dagen moet worden door gestimuleerd.

Houdt daar bij het plannen van uw reis rekening mee en reserveer niet te krap. Dan komt u nooit met verlopen vliegtickets te zitten.

U kunt er ook voor kiezen om ten behoeve van de eicelafname/ bevruchting en later de embryo transfer apart op en neer te vliegen.

Wanneer dit u beter past dan is het zelfs mogelijk de embryo transfer in een latere cyclus te plannen. In dat geval zal het eerste verblijf t.b.v. de eicelafname/ bevruchting maximaal 4 tot 7 dagen zijn. De embryo transfer kan 1 of enkele cycli later tijdens een kort bezoek van minder dan een halve dag.

Soms is er een medische reden om de behandeling niet in 1 run maar 2 stappen  te doen.

Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een groot aantal follikels en/of een PCOS achtig beeld. Wanneer zich dat voordoet is het advies om na de eicelafname de baarmoeder eerst tot rust te laten komen en in een volgende cyclus de afspraak voor de embryo transfer te maken.

Doet u alles wel in 1 run dan heeft u rond de afspraken voor de egg retrieval (eicel afname) en bevruchting veel vrije tijd die u zelf kunt indelen. Huur een auto en verken het eiland.

Om de kans op een succesvolle zwangerschap zo groot mogelijk te maken is het advies twee embryo’s te laten terugplaatsen. Het risico op een meerling is 25%.

Bij een verhoogd risico op meerlingen of vrees daarvoor kan in overleg worden besloten 1 embryo’s in de baarmoeder terug te brengen.

Overweeg om niet teruggeplaatste gezonde embryo’s te laten invriezen zodat u bij een herhaalbehandeling niet opnieuw dezelfde kosten hoeft te maken.

Het verdere verloop is als bij een normale zwangerschap. Twaalf dagen na terugkomst doen we in Nederland, of waar u ook woont, de HCG test. Na ongeveer 7 weken volgt een zwangerschapsecho.

U krijgt medicatie voorgeschreven die u ook na terugkomst in Nederland moet gebruiken. Dit is ter ondersteuning van de innesteling en ontwikkeling van de vrucht. Deze medicijnen gebruikt u tot 12 weken zwangerschap.

IVF is maatwerk. Geen behandeling is hetzelfde. Het protocol is vooral gebaseerd op de persoonlijke leeftijd- en fertiliteits omstandigheden. Soms worden aanvullende medicijnen of supplementen voorgeschreven. Ook komt het voor dat patiënten vanwege een gezondheidsprobleem niet aan dit traject kunnen deelnemen.

Bij een ongunstige leeftijd/ diagnostiek combinatie raden we doorgaans de behandeling af.

Tenslotte kan er gekozen worden uit meerdere soorten genetische screening. Welk type genetische screening u ook kiest, de kans op een kindje van het gewenste geslacht is nagenoeg 100%. De werking van genetische screening is onomstreden. Meer informatie hierover op aanvraag.