© 2015. Genderkliniek Nederland

GENDERKLINIEK.NL

Sinds 1995

Home Behandeling Voorbereiding Verdere informatie

Info@geslachtskeuze.nl

Home Sex selection

Een goede voorbereiding is van doorslaggevend belang

Tijdens diagnostiek worden uw kansen duidelijk
Een goede start begint in Nederland. De meeste mensen bereiden daarom de IVF behandeling in Nederland of België voor. Dat bespaart tijd en geld. Bovendien komt in een vroege fase van het diagnostisch onderzoek al vast te staan of en in welke mate u kans heeft om succesvol zwanger te worden.

Bij een ongunstig hormoonprofiel raden wij af de behandeling te doen. De AMH waarde zegt iets over het aantal follikels dat u mag verwachten en is daarbij van aanzienlijk belang.

De totale periode van voorbereiding, inclusief het medicatiegebruik, is tien weken. Niet eerder dan in de derde cyclus vertrekt u naar de kliniek waar de behandeling zal plaatsvinden.

De voorbereidende behandeling, ofwel pre treatment, begint in eigen land met diagnostiek. Hiervoor bezoekt u, afhankelijk van waar u woont, ziekenhuizen of diagnostische centra.

Meten is weten. Tijdens de bloedonderzoeken wordt bij de vrouw een aantal hormoonwaarden gemeten. Ook doen we standaard bij man en vrouw een aantal infectieziektenbepalingen. Op of rond dag 6 van de diagnostische cyclus wordt een gynaecologische echo gemaakt. Hiermee wordt de baarmoeder (omgeving) gecontroleerd en worden aandoeningen uitgesloten.

Van alle onderzoeken ontvangt u snel bericht. Uitslagen van echo's en follikel metingen krijgt u na het onderzoek zelfs direkt mee.

Wanneer daar een gegronde aanleiding voor is kan eveneens een sperma test worden gedaan. Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid en kwaliteit van de semen. Spermatesten zijn niet gebonden aan een vast tijdstip. U kunt hiervoor uitsluitend terecht bij ons artsenlab in Utrecht.

Alle diagnostiek wordt vanzelfsprekend door erkende reguliere zorgaanbieders uitgevoerd. Hiermee is kwaliteit gegarandeerd.

Veel bloedtest uitslagen zijn binnen enkele dagen beschikbaar.

De hormoonbepalingen die we doen zijn AMH, FSH, LH, Oestradiol, Progesteron en Prolactine. De uitslag van de AMH bepaling duurt meestal wat langer. Dit is een in Nederland weinig gevraagde test. Om redenen van efficiency runnen de meeste labo's dit onderzoek slechts een maal in de paar weken.

Wanneer er sprake is van een medische historie, aandoeningen of medicijngebruik gaat u eveneens op bezoek bij onze artsen voor een medische anamnese. Hiermee kunt u op een veilige manier aan de behandeling deelnemen.

Uiteraard ontvangt ook uw behandelend gynaecoloog in Cyprus alle uitslagen en zal op grond daarvan concluderen of u de behandeling kunt doen. Wanneer u op grond van de diagnostiek verder kunt en dat zelf ook wenst, dan ontvangt u een medicatieschema met recept voor de benodigde medicatie.

Alle medicijnen zijn in Nederland verkrijgbaar. IVF medicatie gaat uitsluitend via ziekenhuisapotheken en onze thuisbezorgservice. Soms ontvangt u een substitute medicijn.

Wanneer u de medicatie in huis heeft wordt ingeval van een normaal protocol bij een gemiddelde cyclus op dag 21 begonnen met de down regulating. Tijdens de daarop volgende cyclus start de gecontroleerde stimulering. Zodra u met de medicatie begint ontvangt u van ons instructie over hoe deze medicijnen moeten worden gebruikt.

Tijdens de gecontroleerde stimulering maken we meerdere echo's om de voortgang van de follikel groei en de dikte van het endometrium te meten. Dit is opnieuw een goed moment om waar te nemen hoe uw kansen zijn.

De eerste follikel meting is rond dag 7 van de gecontroleerde stimulering. Op dat moment wordt het aantal eitjes geteld en de grootte vastgesteld. Verder moet het endometrium voldoende groeien om een zwangerschap aan te kunnen.

De follikel- en endometrium meting is de grondslag voor het verdere medicatiebeleid. Op dezelfde dag van de scan krijgt u instructie over de dosering van de medicatie.

Voordat u aan de voorbereiding begint is het vereist dat we over uw gegevens beschikken. Uitsluitend met correcte data kunnen we verwijsbrieven verstrekken, recepten aanvragen en u bij de zorgverleners inplannen voor bloedonderzoek en buikecho's.

Vanzelfsprekend gaan we op de meest vertrouwelijke manier met uw gegevens om.

Gedetaileerde informatie over de pre treatment procedure en de behandeling is op verzoek beschikbaar. Vraag naar het registratieformulier als u met de pre treatment diagnostiek wenst te beginnen.

Wanneer u daar behoefte aan heeft kunnen we u ook inplannen voor een persoonlijk gesprek van 90 minuten. Daar zijn kosten aan verbonden. Voorlichting via email of telefoon komt op hetzelfde neer en is geheel kostenloos.

DE VOORBEREIDING